eTwinning projekt : Tell me about a book from your country

Učenici  OŠ S.S.Kranjčević Levanjska Varoš sudjelovali su u međunarodnom e Twinning projektu Tell me about a book from your country. U projektu je sudjelovalo 11 škola iz Slovačke, Poljske, Turske i Hrvatske. Cilj projekta bio je upoznati učenike iz drugih zemalja sa jednom knjigom i autorom iz svoje zemlje. Naš izbor je bio predstavili knjigu Mali ratni dnevnik autora Stjepana Tomaša. Zašto baš ova knjiga i ovaj naslova ? Željeli smo odgovoriti na pitanja:
Je li lektira koju čitamo aktualna? Kako pisci biraju teme i likove?. Ovakvim projektima učenici stječu kompetencije izražavanja na materinjem i stranim jezicima , ali i digitalne kompetencije, kompetencije učenja, društvene i građanske kompetencije. Projektom smo razvili i socijalnu osjetljivost kod učenika u svjetlu izbjegličke krize i sudbinama djece izbjeglica u ratnim sukobima i ekonomskim krizama.
U radu nas je uvelike ograničavala panedmija Covida 19. Stalna izmjena rada u školi i on line rada tražila je prilagodbe i promjene pristupa kao i oblika rada. Usprkos svim nedaćama koje je pandemija stavljala pred njih učenici su pod vodstvom knjižničarke uspjeli realizirati projekt u cijelosti. Planiranu završnu aktivnost u vidu posjeta pisca školskoj
knjižnici uspješno su prebacili u digitalni svijet. Gos. Stjepan Tomaš je vremešan i ne snalazi se u novim tehnologijama ali je ljubazno odradio telefonski interviju (konferncijski poziv) sa učenicima. Naš projekt sami integrirali u video materijal koji je dostupa na poveznici:
A little war diary ( My dad sleeps with angels)

Projekt je predstavljen u lokalnim medijima https://drive.google.com/file/d/1zKikTiNt1Qcrve5uR61Df-KsFSqqHtrW/view?usp=sharing

Učenici koji su sudjelovali u projektu

  Naš prijedlog loga