Natječaj za stručnog suradnika pripravnika – jedan izvršitelj

STRUČNI SURADNIK  PRIPRAVNIK Na temelju odredbi članaka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“ Levanjska Varoš, Glavna 62, 31416 Levanjska Varoš raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje...

, , , , ,