Volonterski klub u posjetu skloništu za napuštene životinje u Đakovu

Dana 26.5.2021. volonteri našeg Volonterskog kluba Nevna (2.-5.r.) posjetili su sklonište za napuštene životinje u Đakovu. Donirali smo hranu za pse i malu donaciju u kunama. Prošetali smo pse i zadovoljni se vratili u školu.

Dana 28.5.2021. volonteri našeg Volonterskog kluba Nevna (6.-8.r.) posjetili su sklonište za napuštene životinje u Đakovo. Ponijeli smo donaciju u hrani i prošetali pse. Volonteri su izrazili želju da ponovimo posjet.