Socijalne vještine djeteta

Rani socijalni razvoj vašeg djeteta iznimno je važan jer odnosi koje stvara imaju
dugoročno značenje za njegov razvoj i život uopće. Neki istraživači tvrde da je
već evolucija osigurala mnoge djetetove reakcije te je privrženost majke i djeteta
prirođena. Kažu, dijete je programirano za ponašanje kojim majku drži u blizini
i potiče ju da mu pruži određenu pažnju i njegu. A majka je biološki pripremljena
za očitavanje djetetovih signala i reagiranja na njih. Nasuprot ovom
tumačenju druga kažu da je privrženost majke i djeteta naprosto rezultat
modela socijalnog učenja i rane socijalizacije koja će kasnije utjecati na mnoga
složena ponašanja djece. Treća teorija kaže da je djetetova percepcija svijeta određena
stupnjem njegova razvoja i znanja, odnosno obrade informacija koje su
mu dostupne.
No, kako god bilo, kojim god načinima gradili svijet svog djeteta, vaša uloga je u
svakom od tih svjetova jasna i velika.