Ekološki bonton

Knjiga “Ekološki bonton u stripu” donosi ilustrirane priče u formi stripa, nacrtane rukom mladih čiji je cilj čist – čuvati prirodu.