Poučavanje disciplini

Ako smo jači. Time ga možemo potaknuti da postane nasilnik.
Drugi oblici discipliniranja djeteta više se odnose na promjenu djetetova ponašanja (npr. “hlađenje” djeteta u sobi, skraćeno igranje na računalu i sl.).
Iako kažnjavanje izaziva brzu promjenu nepoželjnog ponašanja, KORISTITE GA ŠTO JE RJEĐE MOGUĆE. Ta brza promjena u pravilu je i kratkotrajna! Kažnjavanjem učimo dijete ŠTO NE SMIJE, ali ga ne učimo što TREBA i SMIJE činiti. Npr. ako ste udarili dijete nakon što je pretrčalo cestu, ono je naučilo samo da cestu ne smije pretrčavati. Ono još uvijek ne zna kako da je sigurno prijeđe.