Polazak u školu

Škola (društvo) postavlja pred djecu određene zahtjeve koje trebaju svladati kroz školsko učenje. Spremnost za školu odnosi se na različite aspekte dječjeg razvoja koji omogućavaju zadovoljavanje tih zahtjeva, pa tako govo- rimo o tjelesnoj, emocionalno-socijalnoj i spoznajnoj (kognitivnoj) spremnosti za školu.

Tjelesnu spremnost djeteta ispituje liječnik

» » Dijete treba biti zdravo i zadovoljavati barem mini- mum standarda za visinu, težinu i tjelesne proporcije. » » Osjetni organi (vid, sluh) moraju normalno funkcio- nirati, ako je potrebno uz korekciju (naočale, slušni aparatić). » » Tjelesna muskulatura mora biti dovoljno razvijena da djetetu omogućava kretanje, stajanje i sjedenje bez teškoća, kao i izdržavanje novih tjelesnih napora poput nošenja školske torbe, pješačenja do škole i mirnog sjedenja u školskoj klupi. » » Dijete mora imati razvijene navike normalnog hranje-

nja i kontrole organa za izlučivanje.

Spoznajnu spremnost utvrđuje psiholog, najčešće ispi- tujući opću intelektualnu razvijenost, te neke sposob- nosti kao što su vidna i slušna diskriminacija, grafomo- torika i sposobnosti opažanja.

Emocionalno-socijalna spremnost olakšava prihvaćanje škole i obveza jer dijete pri polasku u školu treba: » » Uspješno komunicirati i surađivati s vršnjacima i odraslima » » Odvojiti se od roditelja » » Primjereno kontrolirati svoje postupke i osjećaje » » Ustrajati čak i kad ne uspije odmah

Imate li bilo kakvu dilemu, posavjetujte se s liječnikom i psihologom. Forsiranje polaska u školu može vas sta- Polazak u osnovnu školu prvi je susret djeteta s jasnim

jati godina nezadovoljstva zbog djetetovih problema. i nedvosmislenim zahtjevima društva o tome što mora naučiti i postići.