Medijska pismenost

Poštovani odgajatelji i učitelji,
autorski tim i institucije, kao tvorci ovog Priručnika, svjesni su vaše velike odgojne
zadaće: svakoga dana u vašim su rukama budući odrasli ljudi…..