Medijska i informacijska pismenost, Dizaj učenja za digitalno doba

Informirano, obrazovano i odgovorno donošenje odluka utemeljeno na kritičkom mišljenju je ideal i izazov s kojim se pojedinac i društvo kontinuirano susreću. Živimo doba tzv. liminalnih trenutaka, kada stara pravila prestaju da vrijede, a….