Prijelaz iz razredne nastave u predmetnu nastavu

Istraživanja pokazuju da prijelaz iz razredne nastave u predmetnu nastavu kod izvjesnog broja učenika izaziva strah, neugodu, nesigurnost i stres.

Kod učenika se pojavljuje strah, neorganiziranost, zbunjenost, gubitak motivacije, smetnje koncentracije i pažnje. Isto tako jedan od najčešćih problema je preveliko očekivanje od samih sabe i prevelika očekivanja roditelja.