Kako je šuma dobila most

“U velikoj šumi, gdje zajedno žive mnoga stabla,
živi i velika bukva. Ona je najstarije i najmudrije
drvo u čitavoj šumi. Kvrgavo deblo joj je prekriveno
mahovinom i šarenim lišajevima. Na njenim
najvišim granama ptice grade svoja gnijezda. Jedan je
djetlić nekoć kljunom izdubio rupu na vrhu njenog
debla. U toj rupi sada živi stara sova.
A tek ispod sove… pravi zvjerinjak. ” …