Dijete na internetu

Kroz rad na računalu, djeca i mladi uče na zabavan i zanimljiv način o tome kako koristiti
tehnologiju, što može biti korisno u školskom učenju, ali i u slobodnim aktivnostima. Na
taj način mogu razvijati pamćenje, metode učenja i vještine rješavanja problema te osjećaj
vlastite sposobnosti i samopouzdanja. Djeci i mladima koji imaju teškoće u komunikaciji,
računalne igre također mogu biti poticaj na druženje s vršnjacima sličnih interesa. Osim toga,
mogu vježbati koordinaciju oko-ruka, prostorne odnose i predočavanje.
Bez obzira na roditeljske preferencije, djeca i mladi će doći u susret s računalnom tehnologijom.
Poticanje informatičke pismenosti dio je školskog programa. Važno je da roditelji znaju da će
neminovno koristiti računalnu tehnologiju te da je teško, pa i nepotrebno zabraniti im da se
koriste računalom.