Osnovni ciljevi knjižnice

Potpora obrazovnim i odgojnim zadacima predviđenim nastavim  planom i programom škole.

Poticanje i uživanja u čitanju i učenju. Omogućavanje stjecaja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija kao pomoć pri učenju.

Organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest.

Suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva škole.