OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA DJEČJIH PRAVA

  1. studenoga obilježava se Međunarodni dan dječjih prava čiji je cilj podsjetiti i senzibilizirati javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
  2. studenog 1989. godine na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda usvojena je Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država stranka mora jamčiti svakom djetetu. Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o pravima djeteta od 1991. godine, uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

 

U našoj smo školi napravili pano s najvažnijim člancima Konvencije o pravima djeteta (materijal UNICEF-a), a učenici 1. razreda su  s pedagoginjom odradili pedagošku radionicu na temu dječjih prava, upoznali se s UNICEF-ovim projektom „Škole za Afriku“ i na kraju ostvarili svoje PRAVO NA IGRU i zabavili se igrajući društvenu igru memory.

Učenici petog razreda sa svojom su razrednicom odradili sat razrednika na temu dječjih prava te se upoznali s novostima iz projekta Škole za Afrike i zabavili se rješavajući zadatke iz radne bilježnice.

 

Pedagoginja