Smještaj knjižnice

Knjižnica je u prizemlju škole, ali njeno djelovanje nije prizemno. Po kvadraturi je manja od standarda, a  ipak je u njoj standardno neka aktivnost u tijeku. 3000 jedinica knjižnične građe  dostupne su korisnicima  samo u  određene dane u tjednu ( imamo 1/2 knjižničarke), ali su pretraživi u digitalnom obliku. Knjižničarka je u razlomku međutim broj časopisa je cijeli i to popriličan, 12 naslova što mjesečnika što tjednika  pa i onih koji izlaze kvartalno. Sve je to dostupno učenicima , djelatnicima, roditeljima besplatno. Potrebna je samo iskaznica školske knjižnice.